Nilou’s interview with Iranian Students’ News Agency

isna news agency

For the full article:  http://goo.gl/RviMZt

با این‌که این کار استعدادیابی انجام می‌شود، اما در نهایت قرار نیست که همه‌ی کسانی که شناسایی و حمایت شده‌اند، موسیقی‌دان حرفه‌ای شوند. شاید فقط یک نفر به سطح بالایی در این حوزه برسد؛ اما با کلاس‌هایی که برای آن‌ها تشکیل می‌شود، می‌توانند درباره‌ی موسیقی تحقیق و در این زمینه با هم‌سالان‌شان و موسیقی‌دانان حرفه‌ای گفت‌وگو کنند و به‌صورت جدی کار گروهی در آنسامبل را یاد بگیرند. در این صورت، موسیقی بخشی از زندگی این افراد می‌شود و در ادامه زندگی، در هر مسیری که گام بگذارند، کسی نمی‌تواند این را از آن‌ها بگیرد. حتی اگر این دانش‌آموزان به‌صورت حرفه‌ای هم وارد موسیقی نشنود، این موسیقی نقشی کتمان‌ناپذیر در زندگی آن‌ها خواهد داشت و تقاضای آن جز لاینفکی از آینده آن‌ها خواهد بود